lørdag 31. oktober 2009

Up

Do not be too timid and squeamish about your actions.
All life is an experiment.
The more experiments you make the better.
What if they are a little course, and you may get your coat soiled or torn?
What if you do fail, and get fairly rolled in the dirt once or twice.

Up again, you shall never be so afraid of a tumble!

Ralph Waldo EmersonMelody Gardot

On And Off Again

SEPE

ti fingre klamrer seg til det
som for øyeblikket er virkelighet
vil hugge et stykke sannhet i sten
men rammer på høyre på venstre side
prøver å svømme etter i vann
men den glir unna blir
mindre og mindre
som et stykke
sepe

Kate NæssLuigi Pirandello

Vi tror vi er et menneske,
men sannheten er at vi er mange.
Vi skifter stadig, og lever likevel i den illusjon
at vi er den samme for alle vi møter.

Luigi Pirandello (1867-1936)torsdag 29. oktober 2009

Times like this


Foo Fighters is nominated for Best Rock in Europe Music Awards in Berlin next week.
I will be there!

onsdag 28. oktober 2009

Time

Time, time, time
Make time, give time, take time out
Win time, cost time, the time of your life
Spend time, sell time, the good times and the bad
Kill time, zero time, all the time in the world

Time watch, time travel, time to begin
Time table, time square, can I fit you in
Time frame, time to go, time that you grew up
But tell me...

How do you feel?

Poem by: Shaun William Hayes
Ill: Maggie Taylortirsdag 27. oktober 2009

Baruch Spinoza

“There is no hope unmingled with fear, and no fear
unmingled with hope.”          

Baruch de Spinoza ble født inn i en spansk-portugisisk sefardisk familie i Amsterdam, som ga ham en ortodoks jødisk oppdragelse og utdannelse. Sommeren 1656 ble han utstøtt av det jødiske samfunnet for sin kjetterske oppfatning om at gud er en mekanisme av naturen og universet og at bibelen er et metaforisk og allegorisk verk som blir brukt til å undervise om Guds natur. Begge disse påstandene er basert på en form for cartesianisme. Etterpå tok han i bruk fornavnet Benedictus – den latinske formen av det hebraiske navnet Baruch og det spanskportugisiske navnet Bento.
Han var 24 år da han ble innkalt til synagogens eldste, som ville vite om det var riktig at han hadde uttalt at Gud muligens har et legeme, at sjelen rett og slett er liv, og at Det gamle testamente ikke sier noe om evig liv. Spinoza svarte trolig bekreftende på dette, for han ble utstøtt av menigheten, og forbannelsen lest over ham, mens stearinlysene ble slukket ett for ett (som symbol på hans åndelige død), og shofar, bukkehornet, sendte ut klagende toner i bakgrunnen. I forbannelsen het det at man forgjeves hadde forsøkt å vende ham borte fra kjetteriet, og at han derfor kjennes skyldig. Det øverste råd har bannlyst ham: "Med englenes fordømmelse og helgnenes dom bannlyser vi, forbanner og utstøter vi Baruch de Spinoza. La ham være forbannet ved dag og forbannet ved natt, la ham være forbannet når han går til hvile og forbannet når han står opp, forbannet når han går ut og forbannet når han kommer inn. Måtte Gud aldri mer gi ham tilgivelse eller kjennes ved ham, måtte Guds vrede og mishag fra nå av lyse mot dette mennesket, avsky ham med alle de forbannelser som nevnes i Toraen, og utslette hans navn fra jordens overflate. Måtte Gud avskjære ham fra alle Israels stammer, så han kan lide vondt. Så advares de alle hermed mot å ha samkvem med ham i skrift, ingen må tjene ham, være under samme tak som ham, ingen må gå ham nærmere enn fire alen, og ingen må lese noe dokument som er skrevet med hans hånd eller diktert av ham". Denne forbannelse rammet også andre jødiske kjettere, som lett kunne gå helt til grunne, siden de vanskelig ble godtatt i et kristent samfunn og dermed falt helt utenfor. Spinoza var utdannet optiker og ser ut til å ha klart seg bra.
Spinoza valgte å leve et liv i ensomhet og tjente til livets opphold ved å slipe og polere linser til briller, mikroskoper og teleskoper, noe som på den tiden var et nytt yrke. Likevel gjorde skriftene ham berømt. Men da han ble tilbudt et professorat i filosofi ved universitetet i Heidelberg i 1673, takket han nei da han uforstyrret ville vie seg til sin egen tenkning.


mandag 26. oktober 2009

Little Mary Sunshine

You made your bed a rolling stone and now the shoe won't fit.You had your cake and should have known.
You'd have to lay in it...

Enjoy the day
søndag 25. oktober 2009

From Harold`s planet


Søndagstanker...

Hjernen stanser ikke der den bør. Å tenke seg i hjel er en underkjent dødsårsak.

Selvfølgelig er den menneskelige hjernen imponerende. Men moderne liv er forvirrende. Vi hadde trengt klare tanker for å sortere. Men nevropsykologer kan fortelle oss at tanken ikke er på høyde med komplekse følelser. Arthur Koestler hadde tilsvarende bekymringer for flere tiår siden, i sin bok The Ghost in The Machine. Etter det har vi fått enda mer å forholde oss til. For mye tenkning skaper behovet for å glemme. Å glemme seg selv nok, kan være en krevende utfordring. Ideelt sett skulle vi ønske oss en selvkontroll som behersker tanken og følelsen; at vi kan snakke oss selv til ro og være selvtrøstende. Men det er altså da hjernen skuffer. Svært mye av samtidens psykologi og psykiatri handler om at vi må arbeide med tankene våre, fordi vi tenker for destruktivt.
I fraværet av det ideelle bør vi innse selvforglemmelsens nytte og nødvendighet. Det tales gjerne om "flukt" når vi forsøker å avlede oss selv, om å stikke av fra problemene. Kanskje det også; men det er behov for et langt mer nyansert perspektiv. Teknikker for selvforglemmelse er nødvendige for at vi ikke forgår i selvoppmerksomhet. Et annet ord for det samme er time-out. Behovet for time-out er en konsekvens av at det er for mye time-in.


Finn SkårderudTea-time


fredag 23. oktober 2009

Dagens ord

Avlaus (adjektiv)


"er eit vestnorsk ord som eigentleg tyder ledig eller fri, og det kan brukast både positivt og negativt. Ei avlaus stund er det same som ei fristund, medan det å kjenna seg avlaus er det same som å vera overflødig eller til overs. Å gå avlaust å driva er såleis ikkje noko moro. Men stundom kan avlaus framferd også stå for vill og galen åtferd, såleis galkøyring med hest eller bil. Somme kan òg reagera i avlaust sinne når dei misser kontrollen"


(Norsk Ordbok 2014)

torsdag 22. oktober 2009

What


Music

The function of music is to release us from the tyranny of conscious thoughts...

(lets play some music...;)

Less Wrong

Over the last decades, new experiments have changed science's picture of the way we think - the ways we succeed or fail to obtain the truth, or fulfill our goals. The heuristics and biases program, in cognitive psychology, has exposed dozens of major flaws in human reasoning. Social psychology shows how we succeed or fail in groups. Probability theory and decision theory have given us new mathematical foundations for understanding minds.


Less Wrong is a community blog devoted to refining the art of human rationality - the art of thinking.

onsdag 21. oktober 2009

She said


Flying Spaghetti Monster


In 2005 Bobby Henderson created the Church of the Flying Spaghetti Monster or Pastafarianism as a satirical protest to the decision by the Kansas State Board of Education to require the teaching of intelligent design as an alternative to biological evolution in public schools. According to Henderson, since the intelligent design movement uses ambiguous references to an unspecified "Intelligent Designer", this leaves open any conceivable entity to fulfill that role, even a Flying Spaghetti Monster ;)

Click on the picture to go to webpage or here to read more at Wikipedia.


Coffee - break


tirsdag 20. oktober 2009

Tuesday`sTenke seg til

Forskere ved universitetet i Southhampton har vist at det er mulig for en person å kommunisere med en annen bare ved hjelp av tanken. Såkalt Brain-Computer Interfacing (BCI) er kjent. Her oversettes hjernebølger til kommandoer som gjør det mulig å gi maskiner enkle kommandoer. Nå tas dette et skritt videre. Hjernebølger blir oversatt til binære signaler, som sendes over internett til en annen person, som får de digitale signalene oversatt og formidlet til hjernen via elektroder koplet til mottagerens visuelle cortex.


Ja jeg sier ikke noe, men jeg har mine tanker...;)

Below the surface
søndag 18. oktober 2009

Sunday


Reminder


Trækfuglene

Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk!
Jeg hører Vinterens Stemme;
Thi ogsaa jeg er her kun paa Træk
Og hører andensteds hjemme.

Stein Steensen BlicherClaude Monet

For me, a landscape does not exist in its own right, since its appearance changes at every moment; but the surrounding atmosphere brings it to life - the light and the air which vary continually.

For me, it is only the surrounding atmosphere which gives subjects their true value.

Claude Monetlørdag 17. oktober 2009

Crossroads

The second half of my life will be black to the white
rind of the old and fading moon.

The second half of my life will be water
over the cracked floor of these desert years.
I will land on my feet this time,
knowing at least two languages and who
my friends are. I will dress for the
occasion, and my hair shall be
whatever color I please.
Everyone will go on celebrating the old
birthday, counting the years as usual,
but I will count myself new from this
inception, this imprint of my own desire.


The second half of my life will be swift,
past leaning fenceposts, a gravel shoulder,
asphalt tickets, the beckon of open road.
The second half of my life will be wide-eyed,
fingers shifting through fine sands,
arms loose at my sides, wandering feet.
There will be new dreams every night,
and the drapes will never be closed.
I will toss my string of keys into a deep
well and old letters into the grate.


The second half of my life will be ice
breaking up on the river, rain
soaking the fields, a hand
held out, a fire,
and smoke going
upward, always up.


Joyce Sutphen


onsdag 14. oktober 2009

mandag 12. oktober 2009

søndag 11. oktober 2009

SøndagThe Fun TheoryA Volkswagen commissioned video where people in Stockholm, Sweden, were invited to take the stairs instead of the escalator. How did they do that? By making it more fun to take the stairs. They changed it into a piano.

Lykke


lørdag 10. oktober 2009

fredag 9. oktober 2009

Track

2 A.M. moonlight. The train has stopped
out in a field. Far off sparks of light from a town,
flickering coldly on the horizon.
As when a man goes so deep into his dream
he will never remember he was there
when he returns again to his view.
Or when a person goes so deep into a sickness
that his days all become some flickering sparks, a swarm,
feeble and cold on the horizon.

The train is entirely motionless.
2 o'clock: strong moonlight, few stars.

Tomas Tranströmer

Her morning elegance

torsdag 8. oktober 2009

Att försonas

 

I går köpte jag blommor åt min älskade.
På kvällen grälade vi om olika stjärn-
bilder och tillagning av Janssons
Frestelse.
I vredesmod bröt jag sönder liljorna,
drack mig full och lade mig på golvet
i kokvrån. 


Vasen stod kvar på ekbordet, ruelsen
blev mig nästen övermäktig. Klockan
tre på natten satte jag resterna av
blommorna i en skål.
Just då, i rummet som endast belystes
av en gatelampa, kysste hon mig och kröp
in under filten.
Att försonas – idag skall jag köpa
en ros och dessutom ett paket säkerhets-
nålar till mina kalsongar, ty dessa är
alltför vida i midjan.


Lars Lundkvist

Pictures

Flickr Related Tag Browser

Searching for the right picture? Try the link above..

Bildene

- har det lettvint nå.
Får gå rett inn i stua,
sofaen og den beste stolen.
Ordene
har fått lengre vei å gå,
kanskje de må hvile litt også,
kjemme håret eller tørke av skoene,
(det er litt sølete ofte)
så får de komme inn i stua de også,
men ikke i sofaen.

Rolf Jakobsen


Photo: Dani Barchana

onsdag 7. oktober 2009

PeacePhoto: Marius Romila

Time for a break?


Diæt
Rejer gir tørre hornhinder
fedt gir filipenser
pandekager ligger for fladt i maven
flæsk er ikke godt for hjertet
fisk er ikke godt for slagteren
kylling er ikke godt for kyllingen
frikadeller er ikke godt for noget
undgå sagosuppe under svangerskabet
undgå løg under ægteskabet
sødt er syndigt
surt er farligt
salt forkorter livet
bittert trækker det i langdrag
marmelade gir slatne ører
labskovs trækker svømmeblæren sammen
æg får armene til at sidde skævt
ost påvirker lugtesansen
peberrod påvirker smagen
småkager påvirker hørelsen
radiser indskrænker horisonten
ærter standser udviklingen
blomkål tar udsigten
morgenmad tar appetitten
natmad skærper den
mad er ikke godt for maven
livet er usundt
haps
haps
haps


Benny Andersen

mandag 5. oktober 2009

Fullmåne

Blå kjærtegn

Duften av
naken pust
lyden av måneskinn
i håret

blå kjærtegn
som drypper
fra takluken

spunnet av
lavmælt mørke

en usynlig tråd
mellom deg
- og megFredrik Stabel

I og for seg har jeg ingen ting imot å stå opp. Det er det at man skal begynne dagen med det - som jeg synes er så urimelig. Så forferdelig urimelig!!! Eller som Søderberg pleide å si: - Det er godt å bli liggende - å stå opp var for jævli.
Salvador Dali - Sleep

Legg ein fugl i mi handEin pjusket liten fugl
så stryk eg han vakker
og lærer han å flyge
Kom tilbake når du vil...       


Utdrag fra Eldrid Lunden                  

søndag 4. oktober 2009

KunstpauseDenne søndagen skal jeg la tankene få en kunstpause og ta en tur på høstutstillingen. Et fantastisk flott høstvær inviterer meg ut, og det har jeg takket ja til...

Ill: Maggie Taylor

lørdag 3. oktober 2009

Time for a changeIll: Andre Jordan

The Clouds


ill: Andre Jordan

Rock around the clock


"We spend our lives on the run: we get up by the clock, eat and sleep by the clock, get up again, go to work - and then we retire.
And what do they give us? A fucking clock."

Dave Allen