lørdag 23. mars 2013

Hjalmar Söderberg

Man vill bli älskad
I brist derpå beundrad,
I brist derpå fruktad,
I brist derpå avskydd og foraktad
Man vill ingiva människorna
någon slags känsla.
Själen ryser for tomrommet
och vill kontakt till vad pris som helst.

Hjalmar Söderberg 

Painting by Christophe Hohler